KGF er også aktiv i

 • Fællesforeningen af Grundejere på Sjælland, Lolland-Falster, Møn og Bornholm
 • Ejendomsforeningen Danmark www.ejendomsf.dk
 • Parcelhusejernes Landsorganisation www.parcelhus.dk

Velkommen til KGF's hjemmeside

KGF er en forening, hvis medlemmer er ejere, udlejere eller administratorer af ejendomme i Køge By, dvs. den gamle Køge Kommune. Men også grundejere i det nyere Køge, dvs. i Køge Nord, på Køge Havn og Sdr. Køge med mere vil have fordele af medlemskab i KGF.

En aktiv forening

KGF er en forening der aktivt deltager i alle problemstillinger i Køge By der kan have relation til grundejerne. Vi går aktivt ind i planlægning og debatter vedrørende bevaring og udbygning af byen, såsom planlægning lokalt og regionalt, herunder erhvervs- og bolig bebyggelse, trafik og parkering, forsyning og privat og offentlig service.

Vi deltager i alle borgermøder og afholder selv sådanne, når der er behov.

Udvikling i Køge

 • I de sidste 10 år har Køge udviklet sig betydeligt. I Køge Nord med Universitets Sygehus, Køge Campus, Køge Nord Station inkl. nyt indkøbs- og forretningscenter.
 • Køge Park projektet er udviklet med idrætsfaciliteter, og indeholder et nyt erhvervscenter.
 • Køge Kyst projektet med erhvervs, butiks- og boligbyggeri samt nye kulturinstitutioner i Køge Midt og på Søndre Havn er godt i gang og under fortsat udvikling.
 • Infrastrukturen har taget dramatiske ændringer med nye jernbaner og busstation.
 • Køge Havn er udvidet med nyt havnebassin og 80 ha nye havnearealer. Køge Marina er også udvidet med mange nye bådpladser, havnebad mm.
 • Badehotellet Køge Søbad er under opførsel.
 • En omfartsvej fra Stevns til motorvejen er under projektering.

Vi vil være tæt på beslutningstagerne

KGF arbejder på at være tæt på beslutningstagerne og udviklerne og påvirke udviklingen til gavn for vores medlemmer. Ligesom vi hjælper med hvordan grundejerne sikrer sig mod gener og skader på deres ejendom i forbindelse med større byggerier og anlægsarbejder.

Samtidig vil vi i den forbindelse i særlig grad holde fast ved konceptet om Køge Bymidte, som en bevaringsværdig middelalderby med Køge Torv som centrum og med et moderne og aktivt handelsliv og turisme og en dejlig ramme for beboerne.

KGF arbejder for tiden med følgende fokuspunkter:

 • Betalingsparkering i Køge Bymidte
 • Fjernvarme i Køge
 • Ren by
 • Kommune- og lokalplaner i Bymidten
 • Trafikforhold, herunder sydlig omfartsvej
 • Sikring af Køge Bymidte
 • Køge Dige

Bliv medlem

Bliv medlem af KØGE GRUNDEJERFORENING og dermed være med til at sikre dine interesser og fremtid i et smukt og dynamisk bymiljø.

Indstiller medlemmer til boligretten i Roskilde & Næstved som dækker Køge.

Ønsker om medlemskab rettes til KGFs kasserer, Leif Jacobsen

Bliv medlem

Hvis du ønsker at blive medlem af KGF, så udfyld nedenstående og vi vender tilbage med yderligere information
Hvis du ønsker at blive medlem af KGF, så udfyld nedenstående og vi vender tilbage med yderligere information